Doctor în Istorie
Cercetător independent
Director adjunct, Liceul Teoretic „Radu Popescu” Popești-Leordeni


CĂRȚI
2017: Ilarion Țiu, Negocierile și derularea acordurilor de împrumut cu Fondul Monetar Internațional și Banda Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în perioada 1965-1989, Leistung Publishing, 2017, 122 p. ISBN: 978-606-94215-5-0
2015: Lavinia Betea, Florin Mihai, Ilarion ȚiuViața lui Ceaușescu. Tiranul, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2015, 444 p. ISBN 978-606-537-285-6
2015: Lavinia Betea, Cristina Diac, Florin-Răzvan Mihai, Ilarion Țiu, Der weite Weg ins Ungewisse. Die Deportation der Deutschen aus Rumänien in die Sowjetunion, München, Banater Bibliothek 13 Herausgegeben von der Landsmannschaft der Banater Schwaben e. V., 2015, 228 p. ISBN 978-3-00-048881-8
2013: Lavinia Betea (coord.), Cristina Diac, Florin-Răzvan Mihai, Ilarion Țiu, Viața lui Ceaușescu. Fiul poporului, București, Editura Adevărul Holding, 2013, 432 p. ISBN 978-606-644-036-3
2012: Lavinia Betea, Cristina Diac, Florin-Răzvan Mihai, Ilarion Ţiu, Lungul drum spre nicăieri. Germanii din România deportați în URSS, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2012, 306 p. ISBN 978-606-537-130-9
2012: Lavinia Betea (coord.), Cristina Diac, Florin Mihai, Ilarion Ţiu, Viața lui Ceaușescu. Vol. I. Ucenicul partidului, București, Editura Adevărul Holding, 2012, 416 p. ISBN 978-606-644-036-3
2012: Ilarion Țiu, Istoria Mișcării legionare. 1944-1968, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2012, 270 p. ISBN 978-606-537-115-6
2011: I se spunea Machiavelli – Ștefan Andrei în dialog cu Lavinia Betea. Ediţie îngrijită de Cristina Diac, Florin-Răzvan Mihai, Ilarion Ţiu, București, Editura Adevărul Holding, 2011, 512 p. ISBN 978-606-644-006-6
2010: Dinu C. Giurescu (coord.), Alexandru Ştefănescu, Ilarion Ţiu, România şi comunismul: o istorie ilustrată, Bucureşti, Editura Corint, 2010, 216 p. ISBN 978-973-135-528-3
2010: Ilarion Ţiu, The Legionary Movement after Corneliu Codreanu: From the Dictatorship of King Carol II to the Communist Regime (February 1938-August 1944), Boulder (CO, USA), East European Monographs (distributed by Columbia University Press, New York), 304 p. ISBN-10: 0880336595; ISBN-13: 978-0880336598
2009: Lavinia Betea (coord.), Cristina Diac, Florin Mihai, Ilarion Ţiu, 21 august 1968. Apoteoza lui Ceauşescu, Iaşi, Editura Polirom, 2009, 280 p. (Capitolul „Strict secret – între Ceauşescu şi Brejnev“, p. 213-263). ISBN 978-973-46-1373-1
2007: Ilarion Ţiu, Mişcarea legionară după Corneliu Codreanu. Vol. II. Regimul Antonescu (ianuarie 1941 – august 1944), Bucureşti, Editura Vremea, 2007, 190 p. ISBN 978-973-645-251-2
2007: Ilarion Ţiu, Mişcarea legionară după Corneliu Codreanu. Vol. I. Dictatura regală (februarie 1938-septembrie 1940). Mecanismele schimbului de generaţie, Bucureşti, Editura Vremea, 2007, 240 p. ISBN 978-973-645-266-6


ARTICOLE ÎN VOLUME COLECTIVE
2021: Ilarion Țiu, „Centenarul Partidului Comunist Român (1921-2021). Mișcări de protest revendicate de PCdR în perioada interbelică”, în Ilarion Țiu, Stan Stoica, Florin Petrescu (ed.), Lucrările Sesiunii de studii și comunicări a profesorilor de Istorie și Socio-Umane Ilfov, ediția a IX-a, 12 mai 2021, București, Leistung Publishing, p. 9-16.
2019: Ilarion Țiu, „Creditele externe, motorul de dezvoltare al României comuniste. Cronica unui eșec“, în „Comunismul între ideologie și practică. Colocviu Național de Istorie, Ediția a XXI-a, Muzeul Național Cotroceni”, vol. II, Iași, Editura Adenium, 2019, p. 324-334.
2017: Ilarion Țiu, „Împrumuturile României comuniste de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare“, în Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (coord.), După 25 de ani. Evaluări și reevaluări istoriografice privind comunismul, Iași, Editura Polirom, 2017.
2016: Ilarion Țiu, „Reeducarea de la Pitești“, în Octavian Roske (coord.), România: 1945-1989: enciclopedia regimului comunist: represiunea, vol. III: P-R, București, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, 2016, p. 515-525. ISBN 978-973-7961-79-5
2015: Alina Duduciuc, Ilarion Țiu, „Escape from communism. Last romanians’ migration waves during ’80s“, în The International Conference Education and Creativity for a Knowledge – based Society – Social, Political and Humanistic Sciences, Vienna, Osterreichish Rumanischer Akademischer Verein, 2015, p. 37-41. ISBN 978-3-9503145-8-8
2015: Ilarion Țiu, „Publicitatea în presa legionară a anilor ’30“, în Marian Petcu (coord.), Studii și cercetări de istorie a publicității, București, Editura Tritonic, 2015. 332 p. ISBN: 978-606-749-037-4
2013: Ilarion Țiu, „Mass-media“ (p. 943 – 1005), în Dinu C. Giurescu (coord.), Istoria românilor, vol. X, București, Editura Enciclopedica, 2013, 1310 p. ISBN 978-973-45-0667-5
2013: Ilarion Ţiu, „Rolul scriitorului în presa comunistă în viziunea liderilor PMR/PCR“, în Raduţ Bîlbîie, Mihaela Teodor (coord.), Elita culturală și presa, București, Editura Militară, 2013, p. 364-367. ISBN 978-973-32-0922-5
2012: Ilarion Țiu, „Opposition activities of the Legionary movement during November 1947 – May 1948“, în Elena Helerea, Gabriela Mailat, Florentin Olteanu (ed.), Remembrance in time, Brașov, Transilvania University Press of Brasov, 2012, p. 159-166. ISBN 978-606-19-0134-0
2011: Alina Duduciuc, Ilarion Ţiu, „Efectele mass-media asupra modelelor de reuşită socială ale studenţilor în perioada comunistă şi postcomunistă“, în Cultura și presa în spațiul european, București, Editura Ars Docendi, 2011.
2009: Ilarion Ţiu, „Exilul legionar după al doilea război mondial. Studiu de caz: Iosif Constantin Drăgan“, în Românii din afara graniţelor ţării. Europa de lângă noi. Identitate şi multiculturalitate în Bucovina istorică. Familia Hurmuzachi – emblemă a istoriei naţionale, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009, p. 149-153. ISBN 978-973-152-181-7
2009: Ilarion Ţiu, „Operaţiunea de «triere» a legionarilor: august 1944-martie 1945“, în Exigenţe şi responsabilităţi ale doctoratului în România de azi: lucrările sesiunii naţionale a doctoranizlor în istorie: Oradea, 22-23 mai 2009, Oradea, Editura Universităţii din Oradea, 2009, p. 426-436. ISBN 978-973-759-916-2
2007: Cristina Diac, Florin Mihai, Ilarion Ţiu, „Istoria comunismului, o poveste fără eroii de la Braşov“, în Eroi pentru România. Braşov 1987 – 15 Noiembrie, Bucureşti, Editura Semne, 2007, p. 185-199.
2006: Ilarion Ţiu, „Revolta de la Sepreuş (Arad) din 1949“, în Rezistenţa anticomunistă. Cercetare ştiinţifică şi valorificare muzeală, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2006, p. 256-264. ISBN 973-109-016-9


ARTICOLE ÎN PERIODICE
2017: Ilarion Țiu, „The reason why students choose Communication and Public Relations faculties“, în Euromentor Journal, Vol. VIII, No. 1, March 2017. ISSN 2067-7839
2016: Ilarion Țiu, „Cercetare sociologică. Furiile, speranțele și dezamăgirile studenților după #colectiv “, în Sfera Politicii (Indexată BDI), nr. 1 (187)/2016, p. 49-66. ISSN: 1221-6720
2016: Ilarion Țiu, „Romanian Fascism during World War II. The National-Legionary Government (September 1940 – January 1941)“, în Cogito. Multidisciplinary research journal, Vol. VIII, No. 1, March 2016, p. 34-49. ISSN 2068-6706
2015: Ilarion Țiu, „Analiza evoluției împrumuturilor României de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Fondul Monetar Internațional în perioada 1973-1989, în Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel național, european si mondial, Nr. 7/2015, Vol. 7, p. 188-196. Disponibil la: http://ssrn.com/abstract=2672851
2014: Ilarion Țiu, „Impactul industrializării României în anii ’70 și ’80 asupra mediului înconjurător“, în Sfera Politicii, nr. 4-5 (180-181)/2014, p. 207-214. ISSN: 1221-6720
2014: Ilarion Țiu, „Ceaușescu și sindicatul Solidaritatea“, în Sfera Politicii, nr. 4-5 (180-181)/2014, p. 215-219. ISSN: 1221-6720
2014: Ilarion Țiu, „Achitarea datoriei externe. Ultimul proiect grandios al lui Ceaușescu“, în Sfera Politicii, nr. 3 (179)/2014, p. 101-107. ISSN: 1221-6720
2014: Ilarion Țiu, „Politica economică a lui Nicolae Ceaușescu cu țările din Africa în anii ’70“, în Romanian Review of Political Science and Communication, Volume 1, Number 1/2014, p. 11-30.
2014: Ilarion Țiu, „Legionary Movement’s Exile in the Nazi Germany (1941–1944)“, în Cogito. Multidisciplinary research journal, Vol. VI, No. 2, June 2014, p. 41-57. ISSN 2068-6706
2014: Ilarion Țiu, „Ceaușescu și problema sistematizării rurale“, în Sfera Politicii, nr. 2 (178)/2014, p. 9-15. ISSN: 1221-6720
2014: Ilarion Țiu, „Martie 1989: șase veterani comuniști au protestat față de dictatura lui Ceaușescu“, în Sfera Politicii2014: , nr. 2 (178)/2014, p. 100-106. ISSN: 1221-6720
2014: Ilarion Țiu, „Părintele profesor Spiridon Cândea. Destinul unui legionar indezirabil pentru regimul comunist“, în Altarul Reîntregirii, Supplement 2014: Eucharist and Martyrdom. From the Ancient Catacombs to the Communist Prisons. Proceedings of 13th International Symposium on Science, Theology and Arts (ISSTA 2014), vol. II, p. 293-307.
2014: Ilarion Țiu, „Cum a ajuns Armata în posesia Arhivei Comitetului Central al PCR. Interviu cu gen. (r) Nicolae Spiroiu, ministru al Apărării Naționale în perioada 1991-1994“, în Sfera Politicii, nr. 1 (177)/2014, p. 58-60. ISSN: 1221-6720
2014: Ilarion Țiu, „Diplomatul Mircea Răceanu, ultimul condamnat la moarte în România comunistă“, în Sfera Politicii, nr. 1 (177)/2014, p. 55-57. ISSN: 1221-6720
2013: Ilarion Țiu, „Terrorism as political tool. The assassination of Romanian prime-minister Armand Călinescu by legionnaires: 21st of september 1939“, în Cogito. Multidisciplinary research journal, Vol. V, No. 3, September 2013, p. 61-69. ISSN 2068-6706
2013: Ilarion Țiu, „Terorismul ca armă politică. Asasinarea prim-ministrului Armand Călinescu de către legionari: 21 septembrie 1939“, în Cogito. Revistă de cercetare științifică pluridisciplinară, Vol. V, nr. 3, Septembrie 2013, p. 47-54. ISSN 2066-7094
2013: Ilarion Țiu, „The Romanian opposition activities after the spurious elections from November 1946. The case of the Legionary movement“, în Cogito. Multidisciplinary research journal, Vol. V, No. 2, June 2013, p. 41-57. ISSN 2068-6706
2013: Ilarion Țiu, „Activități de opoziție după alegerile falsificate din noiembrie 1946. Cazul Mișcării legionare“, în Cogito. Revistă de cercetare ştiinţifică pluridisciplinară, Vol. V, nr. 2, Iunie 2013, p. 30-46. ISSN 2066-7094
2013: Ilarion Ţiu, „Politici de ideologizare a mass-media în perioada regimului comunist“, în Sfera Politicii, nr. 1 (173 )/2013, p. 108-118. ISSN: 1221-6720
2012: Ilarion Ţiu, „Discriminarea în perioada comunistă. Viața deținuților politici legionari după eliberarea din închisori“, în Sfera Politicii, nr. 2 (168 )/2012, p. 118-122. ISSN: 1221-6720
2011: Ilarion Ţiu, „Migrația ilegală a românilor în anul 1989. Aspecte socio-demografice“, în Sfera Politicii, nr. 12 (166 )/2011, p. 116-122. ISSN: 1221-6720
2011: Ilarion Ţiu, „Migrația ilegală a românilor în anul 1989. Aspecte socio-demografice privind transfugii predați de Ungaria și Iugoslavia“, în Societal and Political Psychology International Review (Clasificare CNCSIS: „C“), Volume 2, Number 2, 2011, p. 153-157. ISSN: 2068-6315
2011: Ilarion Ţiu, „National government from Vienna – political component“, în Transylvanian Review (Indexată Thomson ISI, Factor de impact 2010: 0,182), Vol. XX, Supplement No. 2:2, 2011, p. 777-788. Edited by Oana-Mihaela Tămaș, ed. Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies, Cluj-Napoca. ISSN: 1221-1249
2011: Ilarion Ţiu, „History, collective memory and politics. Interview with Acad. Dan Berindei and Prof. Michael Shafir“, în Societal and Political Psychology International Review (Clasificare CNCSIS: „C“), Volume 2, Number 1, 2011, p. 201-205. ISSN: 2068-6315
2010: Alina Duduciuc, Ilarion Ţiu, „Global attitudes on death penalty“, în Societal and Political Psychology International Review (Clasificare CNCSIS: „C“), Volume 1, Number 2, 2010, p. 95-106. ISSN: 2068-6315
2010: Alina Duduciuc, Ilarion Ţiu, „Constituţia şi opinia publică: consesnsul social privind pedeapsa cu moartea“, în Sfera Politicii, nr. 7 (149)/2010, p. 41-52. ISSN: 1221-6720
2010: Ilarion Ţiu, „Manipularea emoţiilor prin mass-media în campaniile electorale. Cazul «Băsescu loveşte un copil»“, în Analele Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir, Seria: Ştiinţe Politice, Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2009, p. 105-123. ISSN 2067-7618
2009: Ilarion Ţiu, „«Trierea» legionarilor în perioada guvernului Petru Groza: martie-decembrie 1945“, în Revista „Erasmus“, nr. 15/2006-2009, Bucureşti, [f.e.], 2009, p. 79-87. ISSN 1582 – 3253
2005: Ilarion Ţiu, „130 ani de istorie. Note privind întemeierea Partidului Naţional Liberal“, în Revista „Erasmus“, nr. 14/2003-2005, Bucureşti, [f.e.], 2005, p. 9-12. ISSN 1582 – 3253
2005: Ilarion Ţiu, „Relaţiile regimului autoritar al lui Carol al II-lea cu opoziţia. Studiu de caz: arestarea conducerii Mişcării Legionare“, în Revista „Erasmus“, nr. 14/2003-2005, Bucureşti, [f.e.], 2005, p. 105-113. ISSN 1582 – 3253
2005: Ilarion Ţiu, „Identitatea moldovenească după 1991. Instrumentele inventării unei naţiuni“, în Revista „Erasmus“, nr. 14/2003-2005, Bucureşti, [f.e.], 2005, p. 145-150. ISSN 1582 – 3253


© Ilarion Țiu. Acest text este protejat de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Reproducerea integrală sau parțială fără menționarea sursei este interzisă. Autorul nu își asumă nici o răspundere legală sau publică în cazul în care textele sale sunt preluate ori utilizate în scopul unor interpretări care încalcă legislația în vigoare, diversitatea sau democrația.