În data de 20 martie 2018, Romfilatelia a introdus în circulație emisiunea de mărci poștale Făuritori ai Marii Uniri, partea I. Timbrele emisiunii filatelice sunt ilustrate cu portretele lui Ion I.C. Brătianu, Iuliu Maniu, Miron Cristea și Iuliu Hossu, iar pe coliță sunt reprodus portretul Regelui Ferdinand I, alături de Take Ionescu, Alexandru Vaida-Voevod, Constantin Stere, Samoilă Mârza, Gheorghe Pop de Băsești, Sextil Pușcariu, Iancu Flondor și Ion Nistor. Pe timbrul coliței se regăsește stema României mici, care avea reprezentate pe scut teritoriile cuprinse în granițele țării până în 1918.


În urmă cu 100 de ani, România suporta un grav și dureros impas istoric. Odată intrată în Primul Război Mondial, în anul 1916, din dorința nestrămutată a unirii tuturor românilor în granițele istorice, țara s-a confruntat cu o bătălie inegală, ca forță umană și dotare militară, cu tabăra trupelor germane și austro-ungare. După o retragere soldată cu pierderi imense, armata ajunsă în spațiul Moldovei repurtează ulterior victorii hotărâtoare, ale căror consecințe, însumate cu situațiile favorabile internaționale, facilitează în anul 1918 unirea cu românii din Regat a Basarabiei (27 martie), Bucovinei (28 noiembrie) și Transilvaniei (1 decembrie).
Într-o sumară expunere biografică, menţionăm cu respect şi obiectivă apreciere numele personalităţilor prezente în imaginile mărcilor poştale ale emisiunii aniversare.
Ion I.C. Brătianu (20 august 1864 – 24 noiembrie 1927) a fost cel mai important om politic implicat în Unirea din 1918, în calitate de prim-ministru al României în perioada Primului Război Mondial. Făcea parte dintr-o familie ilustră de politicieni români, participând la viaţa publică încă de tânăr. A fost preocupat permanent de soarta românilor din afara graniţelor, mai ales în perioada mandatului la Ministerul de Externe (1902-1904). În anii războiului conduce guvernul României, inclusiv în timpul refugiului de la Iaşi (1916-1918). Ulterior s-a luptat pentru recunoaşterea internaţională a României Mari, la Conferinţa de Pace de la Paris.
Iuliu Maniu (8 ianuarie 1873 – 5 februarie 1953) a fost cel mai important politician transilvănean. S-a alăturat luptei naţionale a românilor din Austro-Ungaria încă din studenţie. Spiritul său combativ a servit cauzei naţionale, mai ales în timpul mandatului de deputat în Parlamentul de la Budapesta. În timpul războiului a luptat pe frontul italian, iar la sfârşitul anului 1918 a coordonat organizarea politică şi militară a românilor din Austro-Ungaria. A fost unul dintre iniţiatorii Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918. După război a organizat instalarea administraţiei româneşti în Ardeal, în calitate de preşedinte al Consiliului Dirigent, guvernul de tranziţie al Transilvaniei.
Miron Cristea (18 iulie 1868 – 6 martie 1939) a fost primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, un cleric erudit şi militant pentru drepturile românilor din Austro-Ungaria. A studiat teologia la Sibiu, iar apoi a obţinut doctoratul în Litere la Budapesta. În calitate de episcop al Caransebeşului (din 1910), a participat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, iar mai apoi a făcut parte din delegaţia care a înmânat Actul Unirii Regelui Ferdinand. După Unire a fost ales membru de onoare al Academiei Române.
Iuliu Hossu (30 ianuarie 1885 – 28 mai 1970) a fost episcop al Bisericii Greco-Catolice şi Cardinal, un apărător al drepturilor românilor din Austro-Ungaria. A obţinut doctorate în Filosofie şi Teologie la Roma, iar în decembrie 1917 a fost numit Episcop de Gherla. La Marea Adunare de la Alba Iulia a citit mulţimii Declaraţia de Unire. A făcut parte din delegaţia trimisă la Bucureşti pentru a prezenta Regelui Ferdinand hotărârea de Unire, împreună cu Miron Cristea, Alexandru Vaida-Voievod şi Vasile Goldiş.
Mulţumim domnului academician Răzvan Theodorescu, Arhivelor Naţionale ale României, Muzeului Bucovinei din Suceava, domnului profesor Corneliu Andonie, din cadrul Muzeului Militar Naţional şi domnului Emanuel Cosmovici, de la Asociaţia „Programele Bunavestire”, pentru sprijinul fotografic acordat la realizarea acestei emisiuni de mărci poştale.

© Text și Foto: Romfilatelia


© Ilarion Țiu. Acest text este protejat de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Reproducerea integrală sau parțială fără menționarea sursei este interzisă. Autorul nu își asumă nici o răspundere legală sau publică în cazul în care textele sale sunt preluate ori utilizate în scopul unor interpretări care încalcă legislația în vigoare, diversitatea sau democrația.