După cutremurul din 4 martie 1977, România a contactat Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea obținerii unui credit pentru refacerea pagubelor produse de seism. Nicolae Ceaușescu i-a adresat în acest sens o scrisoare lui Robert McNamara, președintele BIRD, prin care cerea un împrumut de 300 milioane de dolari.
Negocierile dintre partea română și BIRD au avut loc la Washington, în perioada 26-29 aprilie 1977. Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare a acceptat un plafon maxim de împrumut în valoare de 40-45 milioane de dolari, având în vedere că România beneficia de o cotă fixă anuală de creditare, și, în plus, avea deja cereri de finanțare pentru obiective industriale negociate anterior.
Cu ocazia depunerii dosarului de împrumut, partea română a prezentat statistici referitoare la pagubele provocate de seism, evaluate la peste două miliarde de dolari.

Situația pagubelor provocate de cutremurul din 4 martie 1977 (în milioane dolari)

Nr. Crt.SectorulNr. unități afectateTotal pagube
1.Industrie638447,3
2.Agricultură1753124,4
3.Transporturi și telecomunicații12553,4
4.Comerț interior și prestări servicii564239,8
5.Învățământ231472,2
6.Sănătate 23937,7
7. Social-culturale și administrative 352057,4
8.Locuințe prăbușite sau grav avariate32857694,8
la orașe:18583338
la sate:1431487,2
9.Diverse avarii la imobile182461338
la orașe:65332279,4
la sate:11712958,6
10.Industria locală și gospodăria comunală-53,8
11.Organizații de construcții (utilaje, organizare de șantier etc.)-33,8
12.Diverse bunuri personale de folosință îndelungată-95,4
TOTAL-2048

© Ilarion Țiu. Acest text este protejat de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Reproducerea integrală sau parțială fără menționarea sursei este interzisă. Autorul nu își asumă nici o răspundere legală sau publică în cazul în care textele sale sunt preluate ori utilizate în scopul unor interpretări care încalcă legislația în vigoare, diversitatea sau democrația.